نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در راه‌پیمایی، نماز جمعه و برنامه‌های ویژه‌ی روز قدس در نیشابور

حضور دکترگرمابی در راه‌پیمایی، نماز جمعه و برنامه‌های ویژه‌ی روز قدس در نیشابور، همراه با شهروندانِ بیدار و مسئولانِ خدمت‌گزار

#همه_آمدیم

روز قدس روز قدس روز قدس روز قدس

دیدگاه ها