نمایش نوار ابزار

ادامه‌‌ی موفّقِ گردش‌کارِ بازگرداندنِ روستاهای جدا شده از شهرستان فیروزه

ادامه‌‌ی موفّقِ گردش‌کارِ بازگرداندنِ روستاهای جدا شده از شهرستان فیروزه و اخذ دستوری دیگر در راستای ارتقای تقسیماتِ منطقه‌ایِ شهرستان‌های نیشابور و فیروزه

در دیدارِ امیدبخش و مهمِ دکتر گرمابی با مهندس احمدی؛ معاون سیاسی وزیر کشور صورت پذیرفت:

پیرو دستورات قبلی وزیر کشور و در ادامه‌ی گردش‌کارِ پیشین، در جهتِ گشودنِ گره تقسیمات کشوریِ مربوط به شهرستان‌های نیشابور و فیروزه و بازگرداندنِ روستاهای جدا شده از شهرستان فیروزه، دو دستور دیگر اخذ شد.

حاصل این دیدار منتج به صدورِ دستورِ فوریِ معاون وزیر، به مدیرکل تقسیمات سیاسی کشور، جهت رسیدگیِ سریع نسبت به الحاق مجدد روستاهای جدا شده از شهرستان فیروزه گردید.

همچنین در این جلسه، دستور وزیر کشور درباره‌یِ پیگیری ارتقای بخش‌های زبرخان، ميان‌جلگه و سرولايت به شهرستان و ارتقای روستاهای اسحاق‌آباد، گرماب و برزنون به شهر، نیز مورد پیگیری قرار گرفت که مقرّر گردید، به زودی و در جلسه‌ای فوری با مدیر کل تقسیمات سیاسی وزارتِ کشور، این پیگیری‌ها تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب ادامه یابد.

گفتنی‌ست در این دیدار، نگرانی‌های مردم شهرستان‌های نیشابور و فیروزه درباره‌ی مباحث غیرمنطقی و نامتعارفِ ناظر بر تقسیمات سیاسی استان، مورد گفت‌وگو قرار گرفت و معاون سیاسی وزیر کشور، ضمن تکذیب هرگونه طرح و بحثی در این خصوص، سیاست‌های دولت را در تضاد با موضوعات غیرکارشناسیِ مطروحه توسط برخی اشخاص، اعلام کرد.

۱۴ شهریور ۹۶

روستاهای شهرستان فیروزه روستاهای شهرستان فیروزه

مطالب مشابه
دیدگاه ها