نمایش نوار ابزار

حمایت صنعت خودرو از جیب مردم باید پایانی داشته باشد

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس،گفت: میزان استاندارد ورود خودرو به کشور می بایست افزایش یابد تا شاهد ورود خودروهای خارجی با ضریب کیفیت پایین در صنعت خودروسازی نباشیم.

حمیدگرمابی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت ورود خودروهای خارجی به کشور،گفت: برای ارتقا سطح خودروهای خارجی  وارداتی  در  کشورمی بایست، میزان استاندارد ورود خودرو به کشورافزایش یابدتا شاهد ورود خودروهای خارجی با ضریب کیفیت پایین در صنعت خودروسازی نباشیم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،تصریح کرد: اگر قرار است،خودروهای خارجی از مسیر واردات وارد کشور شوند، نباید  اجازه داد خودرو با درجه کیفیت  پایین وارد کشور شود، زیرا  باید تنها خودروی در مسیر واردات به کشور قرار بگیرد که از  نظر کیفیت شرایط ایده آلی داشته باشد.

 طبق  زمانبندی تعرفه واردات خودرو کاهش یابد ​

گرمابی افزود: یکی از بالاترین نرخ‌های بالای تعرفه واردات خودرو متعلق به ایران است وبنده بارها اعلام کردم که طبق زمابندی باید این تعرفه کاهش یابد و ما سالهای  سال است که  ازجیب مردم  با اعمال  تعرفه بالا از  صنعت خودرو حمایت  کردیم و این موضوع باید پایانی داشته باشد.

 وی ادامه داد: برای واردات خودرو به کشور، فرد باید معیاری همچون نمایندگی را داشته باشد بنابراین با این شرایط بدیهی است که واردات خودرو  محدود می شودو از طرفی دیگرنیز نمی توان  بدون ضوابط  به هرکسی  اجازه ورود خودرو را  اعطا کرد، زیرا یکی از شرایط  ورودخودرو ارائه خدمات پس از فروش است.

 افزایش کیفیت امکانات خودرو با ایجاد بازار رقابتی

نماینده مردم نیشابور در  مجلس در ادامه درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه ما بازار رقابتی  واقعی خودرو در کشور نداریم،یادآورشد: اگر بازارخودرو در کشور رقابتی شود، بطور حتم آپشن های خودرو نیز با کیفیت مطلوب تر، تنوع بهینه و نرخ مناسب تعیین می شود.

 وی با بیان  اینکه خودرو فاقد بازار رقابتی واقعی است،تصریح کرد: ارتقا سطح خودروهای وارداتی با افزایش سطح استاندارد ورودی امکان پذیر است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس،گفت:واردات خودرو ضوابطی داردکه فرد با رعایت آن می تواند خودرو را به کشور واردکند بنابراین واردات خودرو نباید معطوف به شرکت و افراد خاص باشد.

لینک خبر در خبرگزاری خانه ملت

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها