نمایش نوار ابزار

ساماندهی تولیدسنگ نیازمند گردش فرمان بازاربه سمت صادرات/رکودمسکن مستقیماً بازارسنگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد

حمیدگرمابی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره توسعه فرآوری سنگ در معادن کشور،گفت: افزایش کیفیت فرآوری سنگ در بازار بین المللی با برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ امکان پذیر است زیرا در نمایشگاه های بین المللی سنگ برای جلوگیری از پرتی سنگ انواع تکنولوژی های مدرن ارائه می شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:با برگزاری نمایشگاه بین الملل سنگ می توان بخش خصوصی را  در این عرصه به نحو شایانی فعال کرد و این در حالی است که ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه فرآوری سنگ  و انتقال آن  به بازار صادراتی بسیار حائزاهمیت است.

نماینده  مردم فیروزه و نیشابور درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده فرآوری سنگ باید با سیاست های  حمایتی و   آموزش های علمی بخش خصوصی را ترغیب کرد که  با ورود به فرآوری سنگ و با استفاده  از  تجهیزات مدرن قیمت تمام شده  برای ارائه در بازار  مصرفی  را کاهش دهند .

 ساماندهی تولید سنگ  نیاز مندگردش فرمان  بازاربه سمت صادرات

وی ادامه داد:ما از نظر تنوع معادن در کشور غنی هستیم و این در حالی است که مشکل اساسی صنعت سنگ ما این است که میزان سنگی که در کشور تولید و فرآوری می شود به نسبت مصرف داخلی بالاتر است بنابراین  باید فرمان بازار سنگ را به سمت صادرات رهنمون کنیم.

توسعه صادرات سنگ‌های  فرآوری شده توسط دولت نیازمند مشوق های صادراتی

گرمابی افزود: برای تناسب تولید سنگ فرآوری شده با بازار مصرفی باید محورهای صادرات سنگ  را فعال کرد، البته توسعه صادرات سنگ های فرآوری شده توسط دولت نیازمند مشوق های صادراتی توسط دولت است.

وی ادامه داد:رکودمسکن بطور مستقیم بازارسنگ را تحت تاثیر قرار می دهد و این در حالی سنگ بازار مستقلی از ساختمان ندارد
پمپاژ مشکلات رکود ساختمان  بر بازار سنگ تاثیر میگذارد

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پمپاژ مشکلات رکود ساختمان  بر بازار سنگ تاثیر می گذارد،یادآورشد: با  برگزاری نمایشگاه‌های  بین المللی مشترک باکشورهای صاحب سبک در فرآوری سنگ می توان انتقال تکنولوژی  مدرن در فرآوری سنگ را  با طراحی‌های متنوع  به کشور را رقم زد.

لینک خبر در خبرگزاری خانه ملت

مطالب مشابه
دیدگاه ها