نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در مراسم افتتاحیه‌ی همایش فیروزه صنعت فرهنگ به همراهِ معاونِ وزیر صنعت، معدن و تجارت

حضور دکتر گرمابی در مراسم افتتاحیه‌ی همایش فیروزه صنعت فرهنگ به همراهِ معاونِ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گفتنی‌ است در حاشیه‌ی این حضور و همراهی، موضوعاتی همچون انجامِ “آسفالت جاده‌ی معدن فیروزه” نیز مجدداً پیگیری شد.

۲۵ مهر ۹۶

همایش فیروزه صنعت فرهنگ همایش فیروزه صنعت فرهنگ همایش فیروزه صنعت فرهنگ همایش فیروزه صنعت فرهنگ همایش فیروزه صنعت فرهنگ

دیدگاه ها