نمایش نوار ابزار

آغاز عملیّات ساخت مخزن ۲۰۰۰ متر مکعّبی و اجرای ۱۱ کیلومتر خطّ انتقال آب سدّ بار به شهرستان فیروزه

با پیگیری مستمر نمایندگان در تامین اعتبار و تسهیل پروژه صورت گرفت:

آغاز عملیّات ساخت مخزن ۲۰۰۰ متر مکعّبی و اجرای ۱۱ کیلومتر خطّ انتقال آب سدّ بار به شهرستان فیروزه با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که تا ۱۵ ماه آینده به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌ی آب‌رسانی به شهرستان فیروزه تکمیل خواهد شد.

۸ آبان ۹۶

ساخت مخزن ۲۰۰۰ متر مکعّبی ساخت مخزن ۲۰۰۰ متر مکعّبی ساخت مخزن ۲۰۰۰ متر مکعّبی

مطالب مشابه
دیدگاه ها