نمایش نوار ابزار

همراهیِ مؤثر پروفسور گرمابی با اعضای كميته‌ی پتروشيمیِ كميسيون صنايع و معادنِ مجلس در سفر به ایتالیا

همراهیِ  مؤثر پروفسور گرمابی با اعضای كميته‌ی پتروشيمیِ كميسيون صنايع و معادنِ مجلس در سفر به ایتالیا و بازدید از چند شرکت نفتي_ پتروشيمي اين کشور

در حاشیه‌ی این سفر و طی ضیافتِ شام كاریِ شهرِ ميلان با مسئولان شركت‌های نفتی و پتروشيمیِ ايتاليا همچون: Eni، SAIPEM و versalis در مورد همكاری‌های مشترك با ايران گفتگو و مباحثه شد. طي بازديدهاي فشرده انجام شده از واحدهاي توليدي و امكانات طراحي-مهندسي اين شركت‌ها، بستر لازم براي همكاری‌های آینده‌یِ اين شركت‌ها با طرف ايرانی فراهم شد.

گفتنی‌ست هيأت ايرانی، شامل اعضای كميته‌ی پتروشيمیِ كميسيون صنايع و معادن مجلس بودند که در این میان دکتر گرمابی در راهنمایی تخصّصی تیمِ همراه، نقشی به سزا ایفا کرد.

۱۲ آبان ۹۶

كميسيون صنايع و معادنِ كميسيون صنايع و معادنِ كميسيون صنايع و معادنِ كميسيون صنايع و معادنِ كميسيون صنايع و معادنِ

دیدگاه ها