نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در جلسه با معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطّلاعات و مدیر عامل شرکت ملّی پست ایران

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در جلسه با معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطّلاعات و مدیر عامل شرکت ملّی پست ایران در شرکت مخابرات نیشابور

مصوبات این نشست عبارت است از:

تاسیس «شعبه‌ی پُست‌بانک» در شهرستان فیروزه

پیگیری کلّیه‌ی مشکلات حوزه‌ی ارتباطات و رادیویی شهرستان، مشکلات پُست‌بانک، مخابرات و شرکت‌های خدمات تلفن همراه ظرف مدّت ۱۰ روز، از سوی مدیر کلّ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شمال شرق کشور؛ این مشکلات پیش از این از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزارت مربوطه منتقل شده بود.

مشخّص شدن نیشابور به عنوان یکی از ۳ «شهرستان هوشمند» استان خراسان رضوی در حوزه‌ی مخابرات، به همراه تربت حیدریه و سبزوار

تقدیر از دانشگاه نیشابور به عنوان فعّال حوزه‌ی آموزشی ICT (بهره‌برداری از سیستم‌های مخابرات)

گفتنی است در این نشست، فرماندار شهرستان، خانم چنارانی و اعضای شورای مدیران استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات حضور داشتند.

۱۶ آبان ۹۶

شرکت ملی پست شرکت ملی پست

دیدگاه ها