نمایش نوار ابزار

روایتی تحلیلی از حضور مسئول و اعضایی از کارگروههای تخصصی مشورتیِ دکتر گرمابی در نمایشگاه کتاب نیشابور

کتاب را دریابیم…

روایتی تحلیلی از حضور مسئول و اعضایی از کارگروههای تخصصی مشورتیِ دکتر گرمابی در نمایشگاه کتاب نیشابور

امروز سه‌شنبه، شانزدهم آبان و در روزی پیش از پایانِ برگزاریِ نمایشگاه، برخی از اعضای تخصّصی کارگروه‌ها با حضور در این رخدادِ فرهنگی، به بررسی نمایشگاه و خرید کتاب پرداختند.

برخی غرفه‌داران از روزهای نخست برگزاریِ نمایشگاه راضی نبودند و علت را در ناهماهنگی‌ها و پوشش خبری و تبلیغی نامناسب می‌دانستند. نظر این دسته، آن بود که از روزهای بعد که مدارس و گروه‌های دیگر با حضورشان باعث رونقِ بیشترِ بازار نمایشگاه شده بودند، رضایت بیشتری حاصل شده است.

دکتر رضادوست از اهالی کتاب و آگاهانِ حوزه‌یِ علوم انسانی، در میانه‌ی این بازدید، از مشکل کتاب‌سازی و تجاریِ صرف شدن صنعت نشر گلایه داشت و از اینکه می‌دید حتی استادان صاحب‌نام نیز، گاهی جهت تأمین معیشت به این مسیر کشیده می‌شوند ابراز نگرانی می‌کرد. ایشان همچنین، اینکه می‌شود در دورانِ حاضر، ظرف یک هفته تا یک ماه مؤلّف شد (!) و کتاب نوشت و روانه‌ی بازار کرد را در قیاس با شیوه‌ی استادانی که سال‌ها بر سر نگارشِ یک کتاب می‌گذرانده و می‌گذرانند غیرقابل قیاس، قلمداد کرده و وضعیّت پیش‌آمده را تاسف‌بار خواند.

این معلّم مدرسه و دانشگاه، بر آن‌بود که کتاب یا مقاله باید در پاسخ یک سئوال مبهم یا بی‌جواب، طرّاحی و نگاشته شود و یا اینکه کتابِ مزبور، فراهم کننده‌یِ مصالح این راه و دارای هدفی مشخّص باشد. پس از این، روش‌مندی نیز بسیار مهم است. صرفاً با فیش‌برداری و انباشته‌سازیِ آن، کتاب خلق نمی‌شود.
موضوع دیگر بحث فرهنگی ما در کتاب‌خوانی است. همیشه مشکل عدم استقبالِ از کتاب، اقتصادی نیست. امانت گرفتن و مطالعه‌ی کتاب نیازمند پول نیست که متأسفانه با آن هم مأنوس نیستیم. به نظر می‌رسد کار را باید از مدارس و خصوصاً مقاطعِ ابتدایی و پیش از آن شروع کرد و کتاب را به سمت ایشان و ایشان را به سمت کتاب، پیش برد.

برخی از اهالی کتاب‌خوانی و بازدیدکنندگان هم نمایشگاه امسال را در حد سال گذشته نمی‌دانستند و علّت آن را تفرقه و ناهماهنگی  بخش ‌های مرتبط وصف می‌کردند. باید پذیرفت حضور ناشر معتبر از مهمترین فاکتورهای موفقیت نمایشگاه کتاب است و ناشر موفّق بدون دیدن میانگینی از کیفیّت و استقبال، حضور نمی‌یابد. با این حال و در عین کاستی‌ها خانواده‌ها و به ویژه کودکان، در مسیر سالن‌ها با شادی مثال‌زدنی خویش به حاضران درس صبر و گذشت و خوش‌بینی می‌دادند و در هوای کتاب تنفّس می‌کردند.

نهایتاً و به طور مشخص، کاستی‌ها در چند مورد مهم به چشم می‌آمد:

۱- عدم پوشش خبری و تبلیغی مناسب در بازه‌ی زمانی معیّنِ پیش از شروع نمایشگاه.

۲_ عدم هماهنگی و اطّلاع‌رسانی مناسب به مدارسِ مقاطع مختلف، دانشگاه‌ها و ادارات، جهت حضور منسجم و مؤثر دانش آموزان، دانشجویان، استادان و کارمندان از روزهای نخست و عدم اتّخاذِ تدابیری مشوّق همچون اعطای بن کتاب و…

۳- عدم وجود اطّلاعات جامع ناشران و غرفه‌داران، در هر قسمتِ نمایشگاه و نبود پیش‌بینی و زیرساخت‌هایی چون نصب کارت‌خوان، رایانه‌ی جستجوی کتاب، سرویس‌های رفت و آمدِ شهروندان به مکانِ خارج نمایشگاه که خارج از محدوده‌ی شهری واقع شده و…

۴- عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مؤثر جهت حضور گردش‌گران هدف (دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان) از شهرهای همجوار مانند مشهد، سبزوار و تربت حیدریّه، با توجّه به پایتختی کتاب نیشابور در سالِ پیشین و لزوم شناساندن این نام به سایر شهرها که این هدف‌گذاری قابل تدبیر است.

یعقوبی؛ مدیر کارگروه گردشگری نیز معتقد بود که نمایشگاه‌ها همواره قابلیّت فراوانی در جهت جذب گردش‌گران دارند. معمولاً این هدف با برنامه‌ریزی مناسب در قالب تورهای نمایشگاهی برگزار و انجام می‌یابد. تورهای نمایشگاهی یکی از شیوه‌های نسبتاً نوین تورگردانی در صنعت گردشگری است که در سال‌های اخیر با اقبالِ قابل توجّهی رو به‌ رو شده است. در این راستا، طراحی حرفه‌ای محیط داخلی، چینش منظّم غرفه‌ها، نورپردازی‌های مناسب، استفاده از تکنیک‌های مؤثر بازاریابی نمایشگاهی و نیز ارائه‌ی خدمات مورد نیازِ بازدیدکنندگان در محل، مطلوبیّت بیشتری ایجاد می‌کند.

گفتنی‌ست، این دوره از نمایشگاه کتاب نیشابور با عاملیّتِ شخصِ خصوصی برگزار شده است.

۱۶ آبان ۹۶

نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب

دیدگاه ها