نمایش نوار ابزار

نشست جمعی از پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی با دکترگرمابی پیرامون حلّ نگرانی‌های کارکنان

نشست جمعی از پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی با دکترگرمابی پیرامون حلّ نگرانی‌های کارکنان، در رابطه با واگذاری بهره برداري نیروگاه به شرکتی جدید که در قالب مناقصه انجام شده است.

در این نشست که در دفتر ارتباطات مردمیِ دکتر گرمابی صورت گرفت، ابتدا شرح كاملی از پیگيری‌های انجام شده از ابتداي شروع مشكل از سوی دکتر گرمابی ارائه شد، که مذاكره با مديريت عامل موسسه كوثر و شركت ساينا گستر و اطلاع  رساني در مورد احتمال تمدید قرارداد کارکنان با شرکت جدید به مدّت ۵ سال و حفظ سطح فعلي حقوق پرسنل از سوی شركت مپنا و رفع نگرانی‌ها در این مورد، اطمینان از اعتبار و شناخته‌شده بودن شرکتِ بهره‌بردار جدید و وجود دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی كه مي توان از آنها در صورت لزوم كمك گرفت و در نهايت امکان ورود کمیته‌ی تحقیق و تفحّص،ازجمله‌ موارد این گزارش بود.

سپس حاضرین در این نشست، ديدگاه‌ها و دغدغه‌های و نگرانی‌هاي خود را نسبت به موضوع واگذاری و عدم رعايت قوانين واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي و از بين رفتن حق و حقوق پرسنل بيان كردند.

در پایان این نشست نیز، دكتر گرمابی قول دادند که موضوع و پیشنهادات مطرح شده را از كانال‌های مختلف و وزارت نیرو پیگیری نمایند.

۲۰ آبان ۱۳۹۶

کارکنان نیروگاه

دیدگاه ها