نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی از قنات روستای بوژآباد، منطقه‌ی گردشگریِ تیغ‌مزار و امام‌زاده سلطان سلیم(ع)

بازدید دکتر گرمابی از قنات روستای بوژآباد، منطقه‌ی گردشگریِ تیغ‌مزار و امام‌زاده سلطان سلیم(ع) به اتّفاق دهیار و تعدادی از اهالی روستا و بررسی چگونگی تقویت نقاط گردشگری منطقه

در این بازدید، امکان لایه‌روبیِ قنات روستا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

۲۱ آبان ۹۶

قنات روستای بوژآباد قنات روستای بوژآباد قنات روستای بوژآباد

دیدگاه ها