نمایش نوار ابزار

تأکید دکتر گرمابی و دکتر اردکانیان وزیرنیرو بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارکنان نیروگاه برق نیشابور

قول نخستین تخصیص بودجه مجتمع بیدخان سرولایت در سال جاری از سوی مدیر عامل آب و فاضلاب کشور

دكترگرمابی در دیدار با وزير_نيرو درباره‌ی پاره‌ای از كمبودها و مشكلات حوزه‌ی انتخابيّه به گفت‌وگو و رایزنی پرداخت.

در اين ديدار دكتر گرمابی مشكل کارمندانِ نيروگاه سيكل تركيبی خيام نيشابور را به آگاهی دكتر اردكانيان رساند و بر حفظ حقوق قانونیِ کارمندانِ این نيروگاه تاكيد كرد. وزیر نیرو نيز تصریح کرد که واگذاری اين نيروگاه، قبلاً انجام شده و در مدیریّتِ پیشین نيز این وزارتخانه، تنها ۴۰ درصد سهم داشته است.

با تأکید دکتر گرمابی مبنی بر این كه بايد وضعيّتِ استخدامیِ کارمندان روشن باشد، وزیر نیرو نیز ضمن تأیید این مسئله، تصریح کرد که به منظورِ وجود امنیت شغلی، این موضوع حدّاقل تا ۵ سال نبايد دچار تغيير شود.

بر همین اساس، وزير نیرو پیشنهاد کرد تا دکتر گرمابی جلسه‌ای با مديرعامل مپنا برگزار کرده و از ایشان و شرکت بهره‌بردار، تضامینِ لازم جهت تحکیمِ امنیت شغلی کارمندان، اخذ شود. همچنین معیّن گردید که در صورت عدم حصولِ نتيجه‌ی مطلوب، ملاقاتی ديگر با وزير نیرو، صورت پذیرد. نماینده‌ی مردم با تاكيد بر اينكه وزارتخانه نمی‌تواند نسبت به سرنوشت کارمندانِ اين نيروگاه بی‌تفاوت باشد، ادامه‌ی پيگيری‌ها از طريق وزارتخانه را به بعد از جلسه با مديرعامل شركت مپنا موكول كرد.

دکتر گرمابی در حاشيه‌ی اين نشست و در ديدار با مهندس جانباز؛ مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور، بر حل مشكل آبِ بخش سرولايت نيشابور تاكيد داشت و تصریح کرد که طبق مذاكرات انجام شده، فرآیندِ انجامِ اصلاحات مورد نياز در مجتمع آبرسانیِ بيدخانِ سرولايت، در مدّت باقی‌مانده‌ی سال ۹۶ آغاز شده و به زودی نخستین #تخصيص_بودجه‌ی مربوطه، صورت خواهد پذیرفت.

۳۰ آبان ۹۶

وزارت نیرو

دیدگاه ها