نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی به همراه ‌اعضای کمسیون صنایع ومعادن از پارک علم وفناوری پردیس تهران

بازدید دکتر گرمابی به همراه ‌اعضای کمسیون صنایع ومعادن از پارک علم وفناوری پردیس تهران با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور .

از جمله اهداف این بازدید از سویی آشنایی نزدیک اعضای کمیسیون با طرح‌ها وایده‌های برتر شرکت‌های دانش‌بنیان و صحبت رو در رو با صاحبان این شرکت‌ها جهت آشنایی با مشکلات موجود و از سویی جلب حمایت بیشتر سایر همکارانشان در حمایت از راهبرد تخصص محوری و دانش بنیانی بود.

۸ آذر ۹۶

پارک علم وفناوری پردیس پارک علم وفناوری پردیس پارک علم وفناوری پردیس پارک علم وفناوری پردیس پارک علم وفناوری پردیس

دیدگاه ها