نمایش نوار ابزار

طی همراهیِ دکتر گرمابی با معاون عمرانی بنیاد مسکن کشور مقرّر شد

اختصاص ۲۰ میلیون تومان وام کم‌بهره و مبالغی دیگر به صورت بلاعوض جهت ساخت مسکن روستایی

مساعدت در انجام آسفالت معابر روستایی در صورت فراهم شدنِ زیرساخت‌های طرح هادی روستاها

گفتنی ا‌ست، طی همراهی #دکتر_گرمابی با معاون عمرانی بنیاد مسکن کشور و مدیر کلّ بنیاد مسکن خراسان رضوی و برخی مسئولان محلّی در روستای مرزان که به نمایندگی از روستاهای حوزه‌ی انتخابیّه، تعیین شده بود، مواردِ گفته شده، مصوّب و مقرّر شد پیگیری انجام آن‌ها از سوی این نماینده‌ی مردم صورت گیرد.

۹ آذر ۱۳۹۶

بنیاد مسکن کشور بنیاد مسکن کشور بنیاد مسکن کشور

دیدگاه ها