نمایش نوار ابزار

دیدار دکتر گرمابی با اعضای حزب مردم‌سالاری دفتر نیشابور و گفتگو با جوانان کنش‌گرِ سیاسی و اجتماعیِ شهرستان

در این دیدار که در دفتر حزب مردم‌سالاری انجام شد، حاضران به بیان مسائل مختلف و مرتبط با حوزه‌ی کاری نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی پرداختند. از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو عبارت‌اند از:

فعّال‌سازیِ بیش از پیشِ کارگروه جوانان و لزومِ ارتباط بیشتر بدنه‌ی جوان شهرستان با نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی

امکانِ ارائه‌ی طرح و پروژه‌ی اجرایی از سوی جوانان در حوزه‌های مختلف اعم از گردش‌گری، صنعت، نانوتکنولوژی و… و‌ لزومِ حمایت طرح‌های مزبور توسط نماینده‌ی مردم در مجلس

▫️نیاز به برگزاریِ نشست‌های دوره‌ای و مشترک میان جوانان و نماینده‌ی مجلس

در ادامه‌ی این دیدار، دکتر_گرمابی ضمن استقبال از پیشنهادهای گفته شده، بیان داشت: اگر طرح‌هایی تخصّصی و قابل اجرا ارائه گردد حتما استقبال خواهم کرد، ضمن این‌که امکان قرار گرفتن برخی پروژه‌ها در ردیف شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از وام و تسهیلات آن وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادنِ مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر در مورد مسائل مختلف شهرستان مطالعه شود و اطّلاعات به موقع و به صورت تخصّصی و پخته به من برسد، می‌توانم در موضوعاتی که در حوزه‌ای جز تخصّص خودم قرار دارد، وارد شده و در صحنِ مجلس، در آن موارد، اظهارنظری کاراتر عرضه کنم.

نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم پاسخ به برخی پیام‌ها و نامه‌ها، اظهار داشت: روزانه گاهی تا هزار پیام و تماس دریافت می‌کنم و با این ترافیک در مشغله‌ی کاری، امکان پاسخ به همه‌ی این موارد را ندارم. برخی نامه‌ها و خواسته‌ها نیز خارج از چارچوب قانونی است و یا به دلیل محدودیّت اعتباری، اجرای آن ممکن نیست. در این مدّت به صورت تقریبی از ۳ هزار درخواست ارسالی، موارد کمی به نتیجه رسیده و البتّه ضمن وجود شرایط قانونی و امکان اجرا، پیگیری دو طرفه نیز لازم است.

در ادامه، دکتر گرمابی پاسخ‌گوی پرسش‌های جوانان در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی در ابعادِ محلّی و ملّی بود.

۱۱ آذر ۹۶

مردم سالاری مردم سالاری

دیدگاه ها