نمایش نوار ابزار

دیدارِ دکتر گرمابی بامدیر کل خط و سازه‌های فنّی راه آهن و مسئول پروژه‌های توسعه‌ی راه‌آهن

در این جلسه، دکتر گرمابی، موضوع لزومِ اعمال برخی تغییراتِ اجرای طرح قطار سریع‌السیر مشهد – بینالود و ادامه‌ی آن تا شهر نیشابور را که موجب کاهشِ فاصله‌ی انتقال مسافران از نیشابور تا مشهد می‌شود، مجدّداً و موکّداً مطرح ساخت.

توافق برای همکاری در راستای ساخت زیرگذر در محل کشتارگاه که چندین سال است مسکوت مانده است، از دیگر محورهای این دیدار بود.

۱۳ آذر ۹۶

مدیر کل خط و سازه‌های فنّی راه آهن

دیدگاه ها