نمایش نوار ابزار

نشست دکتر گرمابی با اعضای هیات‌مدیره‌ی شرکت‌های تعاونی‌ روستایی شهرستان به اتّفاق رئیس جهاد کشاورزی، رئیس اداره‌ی امور آب و رئیس اداره‌ی تعاون روستایی

در این جلسه، دکتر گرمابی از حضور مدیران و فعّالان این بخش که در روز تعطیل نیز تشکیل جلسه داده بودند، تقدیر کرد.

ایشان شنوای مسائل و درخواست‌های مطروحه از سوی نمایندگان شرکت‌های تعاونی‌ روستایی و عشایر بود و در پاسخ اظهار داشت:
“امکان دریافت تسهیلات با بهره‌‌ی کم، با توجّه به کاهش بهره‌ی بانک‌ها به ویژه بانک کشاورزی، دشوار است امّا طی گفت‌وگویی با مدیرعامل بانک کشاورزی پیگیر این موضوع خواهم بود.”

ایشان در خصوص عدم تصویب آیین‌نامه از سوی سازمان تعاونی کشور، بیان کرد: این مورد را نیز پیگیری خواهم کرد، امّا هنوز آیین‌نامه‌ی ۳ وزارت‌خانه‌ای که ادغام شده‌اند، مصوّب و اجرایی نشده و این در حالی است که بحث تفکیک این وزارت‌خانه‌ها نیز مطرح است.

طبق تعهّد قبلی دولت، اعضای این تعاونی‌ها در صورت پرداخت حدّاقل ۱۰ سال حق بیمه و داشتن حداقلّ سنّی ۷۰ سال، می‌توانند بیمه‌ی بازنشستگی دریافت کنند، اما دولت تا کنون این مصوّبه را عملی نکرده و مشکل اصلی هم کمبود نقدینگی است و دولت برای جبران آن به فروش اوراق بهادار روی آورده است و مجدداً اجرای این مورد را تذکّر خواهم داد.

دکتر گرمابی در این رابطه افزود: ذخیره‌ی صندوق‌های بازنشستگی، متعلّق به دولت نیست، بلکه متعلّق به کارمندان و کارگرانی است که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. اکنون نیز تعداد افراد شاغل و بازنشسته، متوازن شده و به همین دلیل، صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است‌.

۱۵ آذر ۱۳۹۶

شرکت های تعاونی شرکت های تعاونی

دیدگاه ها