نمایش نوار ابزار

تأکید دکتر گرمابی بر اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان”

نامه‌ی دکتر گرمابی و برخی از نمایندگان به رئیس‌جمهور در تأکید بر اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان”

رئیس‌جمهور رئیس‌جمهور

دیدگاه ها