نمایش نوار ابزار

تذکر کتبی دکتر گرمابی به همراه تعدادی از نمایندگان به وزرای کشور، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی

دلیل برگزار نشدن برنامه‌ی سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه زنجان، علی‌رغم موافقت قبلی را اعلام نمایید.

وزیر کشور وزیر کشور

ساحت دانشگاه را از عنوان دانشجوی ستاره دار منزه کنید.

وزیر علوم وزیر علوم

در اجرای وظایف قانونی خود عقب‌نشینی نکنید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدگاه ها