نمایش نوار ابزار

تسهیلات موجب اشتغال‌زایی نمی‌شود

دکتر گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات در نظر گرفته برای ارائه تسهیلات در تولید و اشتغال گفت:

شرایط اقتصادی کشور و واحدهای تولیدی به نحوی است که ارائه تسهیلات منجر به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی نمی‌شود. سال گذشته و امسال، تسهیلات رونق تولید پرداخت شد اما اهداف اشتغال‌زایی آن محقّق نشد زیرا اغلب واحدهای تولیدی، بدهی بانکی دارند و تسهیلاتی که دریافت کردند برای افزایش میزان تولید هزینه نشد.

سود واقعی تسهیلات با وجود کاهش، بیش از ۱۸ درصد است و به ۲۴ درصد می‌رسد. در چنین شرایطی بازده تسهیلات اعطایی نمی‌تواند منجر به ایجاد شغل شود.

دکتر گرمابی در رابطه با تاثیر بهبود محیط کسب‌ و کار براشتغال، با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اثر چندانی در افزایش میزان تولید و اشتغال نداشته، افزود: دولت باید در کنار تسهیلات‌بخشی، وضعیّت محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و بنگاه‌های تعطیل‌شده را فعّال کند. شرایط کسب و کار اگر در کشور رونق بگیرد بخش خصوصی با سرمایه خود می‌تواند اشتغال‌زایی کند و نیازی به اعتبارهای کلان نیست.

کشور تحمّل نرخ بالای پول را ندارد و اگر می‌خواهیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم، تسهیلات را باید با نرخ پایین در اختیار آنها قرار دهیم؛ اگر بخشی از این اعتبارات به معنای واقعی منجر به کاهش سود تسهیلات برای تولید شود شاید بتوان امیدی به ایجاد اشتغال داشت.

دکتر گرمابی ضمن توجّه به نبود بازار و وجودِ مانع ایجادِ اشتغال در تولید با بیان اینکه تنها مشکلِ تولید، نقدینگی نیست، افزود: واحدهای تولیدی با ظرفیّت پایین، فعّالیّت می‌کنند چون بازار ندارند. اگر وضعیّت فروش بهبود پیدا کند به طور قطع ظرفیت تولید افزایش یافته و اشتغال‌زایی شکل می‌گیرد، در نتیجه برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی باید وسیع‌تر باشد و اعتبارات در نظر گرفته تنها صرف ارائه تسهیلات نشود.

بنابراین گزارش، از آنجا که دولت برای تامین اعتبار اشتغال‌زایی سراغ افزایش نرخ سوخت رفته و از این منظر جامعه در فشار قرار گرفته باید سیاست‌هایی را برای اشتغال‌زایی در نظر بگیرد تا با حدّاکثر بازده، بیشترین تاثیر را در جامعه و زندگی مردم بگذارد تا فشارهای ناشی از #گرانی_حامل‌های_انرژی بر زندگی مردم قابل پذیرش باشد. بر همین اساس دولت در سال آینده باید برنامه‌ی اشتغال‌زایی خود را تغییر دهد و برنامه‌ای را با بازده بالا و همه‌جانبه تدوین کند.

۵ دی ۹۶

گسترش صنعت

دیدگاه ها