نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در روستای ساقی‌بیگ

حضور دکتر گرمابی در روستای ساقی‌بیگ و گزارشِ مشکلاتِ موجود توسط دهیار مربوطه

۲۲ دی ۹۶

روستای ساقی‌بیگ روستای ساقی‌بیگ روستای ساقی‌بیگ روستای ساقی‌بیگ روستای ساقی‌بیگ روستای ساقی‌بیگ

مطالب مشابه
دیدگاه ها