نمایش نوار ابزار

دیدار و گفت و گو با خیر خوشنام نیشابوری

نمایندگان مردم به همراه دکتر رخشانی‌مهر ریاست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، ضمن دیداری صمیمی از مهندس وکیلی خیر مدرسه‌ساز و بزرگ منش نیشابوری، با تقدیر از زحمات و همت بلند ایشان به بحث و رایزنی در خصوص چگونگی کمک به توسعه فعالیت‌های این پشتوانه‌ی مردمی آموزش و پرورش شهرستان پرداختند.

مهندس وکیلی نیز در این جلسه با ارائه گزارش کاملی از فعالیت‌های انجام شده در ۲۲ سال تلاش خیرخواهانه خود، با تاکید بر نظم و برنامه‌ریزی به عنوان سرلوحه‌ی اقدامات خود، قول افتتاح هشتادمین مدرسه‌ی وکیلی را تا مهرماه ۹۷ داد.

مهندس وکیلی با تاکید بر بازسازی مدارس روستایی شهرستان‌های نیشابور و فیروزه اعلام نمود که اولویت‌بندی‌ها در این خصوص را با احتساب معیارهای مورد توافق به خود مسئولین آموزش و پرورش بخش‌ها واگذار کرده است.

ایشان همچنین با اعلام این موضوع که قول اهدای جایزه به تمامی دانش‌آموزان مدال‌آور شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مسابقات ورزشی در سطح استان، کشور و بین‌المللی را تقبل کرده است، از مسئولین مربوطه برای عدم پیگیری این موضوع انتقاد کرد.

در حاشیه این جلسه نمایندگان مردم نیز درخواست‌هایی را در این راستا به دکتر رخشانی‌مهر در خصوص تجهیز و به‌سازی مدارس شهرستان‌های این حوزه ارائه کردند.

۳ بهمن ۹۶

مهندس وکیلی مهندس وکیلی مهندس وکیلی

دیدگاه ها