نمایش نوار ابزار

اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی عملکرد قانون ” ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد”

دکتر گرمابی به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیات رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی عملکرد قانون ” ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” شدند و نسبت به عدم اجرای برخی از مواد این قانون اعتراض کردند.

۴بهمن۹۶

ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

3

دیدگاه ها