نمایش نوار ابزار

برگزاری آزمون دکتری در شهرستان نیشابور برای نخستین بار

با پیشنهاد کارگروه‌های تخصصی مشورتی و پیگیری‌های دکتر گرمابی و موافقت سازمان سنجش با توجه به آمار بالای داوطلبان آزمون دکتری در شهرستان‌های نیشابور و فیروزه، آزمون دکتری در سال ۱۳۹۷ در شهرستان نیشابور نیز برگزار خواهد شد.

۹ بهمن ۹۶

آزمون دکتری در سال ۱۳۹۷ آزمون دکتری در سال ۱۳۹۷

دیدگاه ها