نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم زنگ انقلاب

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم زنگ انقلاب و جلسه‌ی شورای اداری شهرستان نیشابور به اتّفاق فرماندار، امام جمعه و اعضای این شورا در سال‌روز ورود امام خمینی(ره) به میهن و آغاز دهه فجر‌

۱۲ بهمن ۹۶

مراسم زنگ انقلاب مراسم زنگ انقلاب مراسم زنگ انقلاب مراسم زنگ انقلاب مراسم زنگ انقلاب

دیدگاه ها