نمایش نوار ابزار

نطق دکتر گرمابی در موافقت با بند ج تبصره ی۶ لایحه بودجه

نطق کارشناسانه ی دکتر گرمابی در موافقت با تصویب بند ج تبصره ی ۶ لایحه بودجه با هدف افزایش بودجه ی پروژه های آبرسانی شُرب روستایی و عشایری و بهبود مصرف آب در کشور که به تصویب رسید

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها