نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی در مراسم افتتاحیه‌ی سالن فرهنگی ورزشی کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم افتتاحیه‌ی سالن فرهنگی ورزشی کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

۱۷ بهمن ۹۶

کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش

دیدگاه ها