نمایش نوار ابزار

نطقِ دکتر گرمابی در حمایت از پیشنهاد کمیسیون عمران

نطقِ کارشناسانه یِ دکتر گرمابی در حمایت از پیشنهاد کمیسیون عمران مبنی بر اختصاص عوارضی ناچیز به واردات محصولات فولاد و صَرف آن در جهت توسعه معادن و صنایع فولاد کشور

مطالب مشابه
دیدگاه ها