نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در شرکت تعاونی فرش دستباف جام جهان نیشابور

دکتر گرمابی ضمن بازدید کامل از این شرکت، خطاب به مدیر این تعاونیِ فعّال، تمرکز بر مدیریت علمی کارآمد و به روز را توصیه کرد و افزود: رعایت استانداردهای ایزو و کیفیت لازم برای صادرات به خارج از کشور جزو ضروریات است، تیمی اجرایی جهت حضور در کشورهای مقصد و فروش محصولات تشکیل دهید و خودتان ناظر باشید تا صادرات‌تان تقویت شود.

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

تعاونی فرش دستباف جام جهان تعاونی فرش دستباف جام جهان

دیدگاه ها