نمایش نوار ابزار

پیام دکتر گرمابی بمناسب مراسم ملّی ۲۲ بهمن

بیست دوم بهمن، نماد اراده و همّتِ والای نسلی است که با رؤیای فردایی بهتر و ایران برای همه ایرانیان، هم‌دلانه خواهان تغییر در وضعیّت خود شدند.
مردمی که بی‌هراس از رگبار مسلسل‌ها، آرمان تحوّل‌خواهیِ خود را این گونه سرودند:

فردا که بهار آید، آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم

به منظور گرامی‌داشت عظمت و شکوه این ملّت و یادآوری و پاس‌داشت آرمان‌های بلند آنان و نیز نمایش همبستگی و اراده‌ی دفاع از کیان این آب و خاک، همگان را به حضور در مراسم ملّی ۲۲ بهمن و هم‌دلی با یکدیگر دعوت می‌کنیم.

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

 

دیدگاه ها